10. Eleocharis acicularis (Nålgräs)
65,00 SEK
11. Hippuris vulgaris (Hästsvans)
65,00 SEK
12. Hottonia palustris (Vattenblink)
65,00 SEK
13. Myriophyllum Proserpinacoides (Skönslinga)
65,00 SEK
14. Ranunculus aquatilis (Vattenmöja)
65,00 SEK