3. Sibirisk Stör ca 18-25cm

Sibirisk Stör ca 18-25cm

Kan bli upp till 200cm men stannar oftast vid ca 120-150cm i en damm.

Störarna är en bottenlevare och behöver därför matas med sjunkande foder och vill ha mat även under vintern trotts att tempen är låg i vatten. Dom kan lära sig att gå upp till grunadare delar för att söka föda och även ta flytande foder men dom bör ändå matas med sjunkande foder som huvud föda för att få i sig tillräckligt med energi.

Har du störar ihop med andra fiskar som koi och guldfisk mm så är det bra att försöka sprida ut maten så störarna hinner med att äta då de andra fiskarna också gillar störmaten som är extra fet och proteinrik.

Störar är väldigt kännsliga för syrebrist så dom kräver god cirkulation på vattnet och använd även gärna en luftpump för att säkerställa tillräklig syrehalt i vattnet.

Mindre störar kan fastna i trådalger och ha svårt att komma loss så håll extra uppsikt om du har trådalger i dammen.

Fisk skickas ej utan måste hämtas på plats i butiken.

Dessa fiskar går ej att boka eller reservera i förväg.